У циљу подизања нивоа хигијене у граду, ЈКП "Младеновац" обезбедило је вакуумски усисивач који је погодан за чишћење тротоара, а посебно степеница и тешко доступних места. Ова врста усисивача од велике је користи у јесењим данима, јер се са њим може купити и лишће са јавних површина успешније од класичног  начина који је до сада практикован.

usisivac