DSCN0362

Поред компаратора LOVIBOND CHECKIT, који је намењен лабораторијској и теренској контроли одређених параметара у води за пиће у просторијама лабораторијеЈКП  Младеновац достављен је и инсталиран ФОТОМЕТАР(model MD 600-tintometer LOVIBOND) од стране компаније Суперлаб, водећег дистрибутера лабораторијске опреме за територију Балкана и југоисточне Европе.

Одржана је и обука запослених, за рад на поменутом фотометру, што ће омогућити да се ради већи број анализа (одређивање гвожђа Fe+3 jona, Mn+7. NO-3, NO-2, NH3, укупну тврдоћу и сл.) што ће омогућити бољи свакодневни мониторинг квалитета воде за пиће, који је од пресудног значаја за функционисање предузећа. ВД директор ЈКП Младеновац Владета Лучић је истакао да је квалитет воде и функционисање снабдевања водом императив,  и да ће и даље радити, све што је неопходно, како би грађани имали воду задовољавајућег квалитета и  довољним количинама.