Упоредо са радовима на санацији некатегорисаних путева, радници ЈКП Младеновац раде и на изради и реконструкцији атарских путева на територији општине Младеновац. Недавно су завршени радови на граничном атарском путу Дубона-Умчари у дужини од 800 метара, а убрзано се приводе крају и радови на путу за Ливаде у месној заједници Велика Иванча у дужини од 400 метара. Иако је грађевинска механизација прилично у лошем стању захваљујући небризи и немару претходног руководства предузећа,радници и техничко особље предузећа уз велике напоре редовно извршава своје радне обавезе и успешно обавља све задатке које пред њих поставља ново руководство општине и предузећа.

slike 113slike 131slike 131slike 138