Позив за подношење понуда за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 6/2018ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 6/2018 ДМВ-Прузми

Измена конкурсне документације за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

 

 

Објављено 27.02.2018       Ажурирано 15.03.2018