Позив за подношење понуда за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација исправка за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Објављено 20.02.2018    Ажурирано 12.03.2018