Позив за подношење понуда за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питања и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужетку рока за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговра за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

 

 

Објављено  15.01.2018         Ажурирано 08.02.2018