Позив за подношење понуда за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Oбавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Oбавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ -Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Oдлука о додели уговора за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

 

Постављено 05.01.2018      Ажурирано 30.01.2018