Позив за подношење понуда за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Измена конкурсне документација за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

 

Објављено 28.12.2017                 Ажурирано 24.01.2018