Обавештење о закљученом уговору за ЈН 7/2015 - Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 7/2015 - Преузми

Питања и одговори за ЈН 7/2015 - Преузети
Конкурсна документација за ЈН 7/2015 - Дубинске пумпе - ИЗМЕНА - Преузети
Позив за подношење понуда за ЈН 7/2015 - Преузети
Конкурсна документација за ЈН 7/2015 - Дубинске пумпе - Преузети

Објављено 16.09.2015. Ажурирано 08.10.2015.