Позив за подношење понуда за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питања и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужетку рока за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

 

 

Објављено  15.01.2018         Ажурирано 18.01.2018 

Позив за подношење понуда за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Oбавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Oбавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ -Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

Измена конкурсне документације за ЈН 03/2018 ДМВ-Преузми

 

Постављено 05.01.2018      Ажурирано 15.01.2018

Позив за подношење понуда за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Измена конкурсне документација за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 02/2018 ДМВ-Преузми

 

Објављено 28.12.2017                 Ажурирано 11.01.2018