Позив за подношење понуда за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 6/2018ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужењу рока за ЈН 6/2018 ДМВ-Прузми

Измена конкурсне документације за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 6/2018 ДМВ-Преузми

 

 

Објављено 27.02.2018       Ажурирано 15.03.2018 

Позив за подношење понуда за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација исправка за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 5/2018 ДМВ-Преузми

Објављено 20.02.2018    Ажурирано 12.03.2018

Позив за подношење понуда за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

Питање и одговор за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 3/2018 ОПД-Преузми

 

 

Објављено 19.02.2018       Ажурирано 19.03.2018

Позив за подношење понуда за ЈН 02/2018 ОП-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 02/2018 ОП-Преузми

Питање и одговор за ЈН 02/2018 ОП-Преузми

Обавештење у продужењу рока за достављање понуда за ЈН 02/2018 ОП-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 02/2018 ОП-Преузми

Питање и одговор за ЈН 02/2018-Преузми

Питање и одговор за ЈН 02/2018-Преузми

Одлука о додели уговора за ЈН 02/2018 ОП-Преузми

 

 

Објављено 07.02.2018               Ажурирано 14.03.2018

Позив за подношење понуда за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питања и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о продужетку рока за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Конкурсна документација за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Питање и одговор за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Одлука о додели уговра за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04/2018 ДМВ-Преузми

 

 

Објављено  15.01.2018         Ажурирано 08.02.2018