Добродошли на званичну презентацију ЈКП Младеновац

Добродошли на званичну презентацију ЈКП Младеновац

ЈКП Младеновац врши следеће услуге

Производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода - канализација, изношење смећа, израда и одржавање водоводне и канализационе мреже, мреже за кишну канализацију, као и израду атарских путева, одржавање комуналне хигијене, одржавање гробља и погребне услуге, одржавање зеленила и дрворед
ЈКП Младеновац врши следеће услуге

Погледајте нашу Корисничку зону

Ту можете наћи све информације о вашим рачунима, прикључењу на мрежу и осталим корисним информацијама
Погледајте нашу Корисничку зону

Наше услуге

Јавно комунално предузеће за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила .....

- Кликните за више -

Водоснабдевање и канализација

Производња и дистрибуција воде за пиће, одвођење отпадних вода - канализације

Изношење смећа и другог неопасног отпада

Ношење смећа и другог неопасног отпада, сакупљање, транспорт и складиштење амбалажног отпада

Одржавања комуналне хигијене

Одржавања комуналне хигијене, чишћење прање и поливање улица посипање соли и чишћење снега и леда сакупљање ризле

КОРИСНИЧКА ЗОНА

Преглед рачуна
Прикључење на мрежу
Прописи и документа