• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net
Претражујем баѕу тендера
Резултат претраге
Укупно 24 тендера
Камени агрегат са превозом
Рок за достављање: 22. Maрт 2019. 12:00
Отварање понуда: 22. Maрт 2019. 12:15
Објављено: 20. Фебруар 2019.
Информације тендера
Предмет тендера: Добра
Преузмите документацију
Општи речник набавки
  • Камени агрегат са превозом
Комбинована грађевинска машина ровокопач-утовораивач
Рок за достављање: 14. Maрт 2019. 12:00
Отварање понуда: 14. Maрт 2019. 12:15
Објављено: 12. Фебруар 2019.
Информације тендера
Предмет тендера: Добра
Преузмите документацију
Општи речник набавки
  • Комбинована грађевинска машина ровокопач-утовораивач
Шљунак са превозом
Рок за достављање: 08. Maрт 2019. 12:00
Отварање понуда: 08. Maрт 2019. 12:15
Објављено: 28. Фебруар 2019.
Информације тендера
Предмет тендера: Добра
Преузмите документацију
Општи речник набавки
  • Шљунак са превозом
Ремонт нисконосеће плато приколице(лабудице)
Рок за достављање: 07. Maрт 2019. 12:00
Отварање понуда: 07. Maрт 2019. 12:15
Објављено: 27. Фебруар 2019.
Информације тендера
Предмет тендера: Usluga
Преузмите документацију
Општи речник набавки
  • Ремонт нисконосеће плато приколице(лабудице)