• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

Небојша Јањић, извршни директор

01. Јануар 2018. 11:00

Небојша Јањић  извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова ,  
рођен 1957. у Младеновцу, ожењен, отац једног сина.

Образовање:  1983. Економски факултет Универзитета у Београду, смер економске политике и планирања са звањем ''дипломирани економиста''Радно искуство:

  • 1985/1990-Минел-Трафо А.Д. Младеновац–радно место ''Референт за план, расподелу и инвестиције'',
  • 1990/1996-Минел-Трафо А.Д.– ''Комерцијални директор'',
  • 1996/2006-Минел-Трафо А.Д. – ''Планер и аналитичар I'',
  • 2006/2009 - АБС Минел-Трафо А.Д.–''Контролер и планер производно-техничке функције'',
  • 2009/2011- АБС Минел-Трафо A.Д.– ''Контролер и планер производно-техничке функције'' у контролингу на нивоу система (7компанија), ,
  • 2011/2012- АБС Минел-Трафо A.Д–''Директор сектора администрације'',
  • 2012/2015- по Ауторским уговорима ангажован на стручним пословима у поступцима стечаја и поступцима спровођења Плана реорганизације,
  • 2015/2016- ГО Младеновац сектор за буџет и финансије – ''Стручни и аналитички послови из области економског развоја привреде и Јавних предузећа'',
  • 2016/2017- ЈКП ''Младеновац''– ''Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова'',

Језици: Енглески

Вести и догађања

Погледај све вести