• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

Драгана Вујанић, руководилац

01. Јануар 2018. 11:00

Драгана Вујанић, руководилац сектора водовод и канализација.

Рођена 1982.године у Београду, удата, мајка једне ћерке.

Образовање: 2007. Висока технолошка школа струковних студија (VI степен) у Аранђеловцу са звањем  ''Инжењер технологије воде''  2015.  факултет Унион-Никола Тесла Београд  звање ''Мастер индустријског економског менаџмента'' 2015.  Висока технолошка школа (VII степен) струковних студија Аранђеловац звање ''Специјалиста струковни инжењер технологије воде''

Радно искуство:

2006/2008-ЈКП ''Младеновац''– радно место ''Техничар у лабораторији'',
2008/2011-ЈКП ''Младеновац''– радно место ''Технолог за праћење водозахвата иконтролу квалитета воде'',
2011/2013-ЈКП ''Младеновац''–радно место ''Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде'',
2013/2014-ЈКП ''Младеновац''– радно место ''Инжењер за праћење рада хлорисања идезинфекције водоводне мреже'',
2014/2015-ЈКП ''Младеновац''–радно место ''Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде'',
2015/2016-ЈКП ''Младеновац''–радно место ''Шеф одељења контроле квалитета воде'',
2016/2017-ЈКП ''Младеновац''-радно место ''Извршни директор сектора водовод и канализација''

Језици: Енглески

Вести и догађања

Погледај све вести